Laskomex Openers
alt alt alt alt
Typ drzwi

Jak określić typ drzwi?

Pod względem budowy można wyróżnić dwa rodzaje drzwi: lewe i prawe. Rodzaj drzwi opisuje norma DIN 107, która definiuje kierunki ich otwierania. Na rynku dostępne są elektrozaczepy dedykowane do drzwi lewych i prawych oraz elektrozaczepy uniwersalne. Określenie typu drzwi ma zatem istotne znaczenie dla prawidłowego doboru elektozaczepu, który ma być w nich zamonotowany.

Dobór właściwego elektrozaczepu

Jak dobrać elektrozaczep

Dobór elektrozaczepu do drzwi lub furtki to stosunkowo trudne zagadnienie. Wielu producentów oferuje szeroką gamę urządzeń (niekiedy kilkadziesiąt pozycji), które pozornie niewiele się od siebie różnią. W praktyce przy doborze elektrozaczepu należy uwzględnić wiele czynników- przeznaczenie, warunki pracy, typ drzwi, które będzie blokował elektrozaczep, ich masę, parametry urządzenia sterującego czy nawet obowiązujące przepisy.

Funkcje elektrozaczepów

Funkcje elektrozaczepów.

Producenci elektrozaczepów oferują zazwyczaj szeroką gamę urządzeń różniących się przeznaczeniem, wykonaniem i przede wszystkim realizowanymi funkcjami oraz parametrami zasilania. Często spotykane są wykonania, w których zastosowane zostały różne kombinacje dostępnych funkcji i parametrów zasilania. Dzięki temu instalator zyskuje możliwość optymalnego doboru elektrozaczepu do wymagań, jakie musi spełnić element blokady wejścia.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA O&C